GENERALFORSAMLING 2019

 

 

Generalforsamling 2020.

   

Den 18-03-2020 afholdes den ordinære generalforsamling på foreningens domicil   

Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

 

Kl. 18.00 er der spisning

En enig bestyrelse har vedtaget at foreningen er vært ved traktementet 

Ca. 19.30 begynder Generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne. (Vedtægterne kan ses på hjemmesiden www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk )  Forslag der ønskes behandlet   skal være formanden Jan van Deurs i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I 2020 fylder GHF. Frederiksborg 108 år. Skal vi også blive 110 år kræver det, at vi står sammen om arbejdet med at bevare foreningen. Derfor, mød op til vor generalforsamling den 18. marts 2019 kl.19:30 på Sandholmgård og støt op om vor gamle forening.

Tilmelding: Jan van Deurs Tlf. 23 63 87 57 mail  jvandeurs@stofanet.dk  eller

Eric Saugman Tlf.  30 13 39 25 Mail  ericsaugman@hotmail.com

Tilmelding til spisning senest den 10. marts 2020.

Efter spisningen føres fanen ind til musik og derefter uddeler formanden årstegn til de fremmødte jubilarer som er:

25 år Ib Chr. Fabritius  Petersen Carlottenlund 511753 / 61


50 år E. H. Petersen Tisvilde 376778 / 58

 

60 år Erik Madsen Rugtved 338557 / 57

 

70 år Leif Henrik Petersen Tikøb 0000 / 49

 

 

  

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende glædelig jul og et godt nytår                   

 

PBV Jan van Deurs