GENERALFORSAMLING 2020

GENERALFORSAMLING

 

 

På grund af den igangværende COVID-19 virus

besluttede vi, at udskyde vor generalforsamling. Vi har nu fastsat en ny dato for afholdelse af denne.

 

Datoen bliver den 12. august 2020 kl.18:00 på Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød. ​

 

Vi starter med spisning kl.18:00 og kl. 19:30 starter generalforsamlingen. Bestyrelsen har vedtaget, at foreningen er vært ved traktementet. ​

Tilmelding til spisning senest den 1. august 2020 til formanden Jan van Deurs på tlf. 23 63 87 57 eller på mail jvandeurs@stofanet.dk eller til undertegnede på tlf. 30 13 39 25 eller mail ericsaugman@hotmail.com

 

Husk at sætte kryds i kalenderen og reserver aftenen.

 

På gensyn og bestyrelsen håber at alt er vel hos jer

 

Vi er opmærksomme på at vedtægterne foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes i begyndelsen af hvert år, men det er vores vurdering, at vi befinder os i en force majeure situation. Derudover skal vi naturligvis følge myndighedernes anvisninger og sidst, men ikke mindst, skal vi ikke påtage os nogen risiko for hinandens helbred.