Regnskab for Gardehusarforeningen Frederiksborg 0101

Regnskab for Gardehusarforeningen Frederiksborg 01012019-31122019

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

 

Refusion DGHF

 

8200,00

Repræsentantskabsmøde

 

235,00

Bowling

 

 

7683,00

Diverse

 

 

70,00

Beholdningsregulering tegn mv.

86,00

T-shirts salg

 

 

73,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

16347,00

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

100 årsfest Frederikssund

 

2765,00

Gave 100 års jubilæum

 

200,00

Kontorhold

 

 

2400,00

Gebyrer

 

 

300,00

Porto

 

 

30,00

Gaver præmier og blomster

 

2075,20

Bestyrelsesmøder

 

2506,10

Generalforsamling

 

1866,20

Repræsentantskabsmøde

 

1432,06

Udgift bowlinghal 28/11.19

 

7747,50

 

 

 

 

Hjemmeside

 

 

911,00

Lås Sandholm

 

 

917,50

Andel forsikring Sandholm

 

740,00

Forsvarets dag

 

600,00

Husarudflugt

 

 

345,00

 

 

 

 

Beholdningsregulering portvin

131,00

Diverse

 

 

50,00

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

 

25016,56

 

 

 

 

Årets resultat

 

 

-8669,56

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

Beholdning årstegn MV

 

5814,00

Beholdning blazermærker

 

464,00

Beholdning Slipsenåle manchetknapper

1075,00

Beholdning portvin

 

630,00

Beholdning minisabler

 

3000,00

Beholdning frimærker

 

6,00

Beholdning T-Shirts

 

2948,00

Bankbeholdning

 

5195,29

Kassebeholdning

 

918,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

 

 

20050,42

 

 

 

 

Hillerød, den                         2020

 

Eric Saugman

 

 

 

…………………………………….

 

 

 

 

 

 

Revideret  den                       2020

 

 

 

 

 

Jørgen Bech

 

Finn Nielsen

 

…………………………………….

…........................................