REGNSKAB 01-01 TIL 31-12 2018

Regnskab revideret              25-02 19

REGNSKAB 01-01             TIL 31-12 2018

  Regnskab for Gardehusarforeningen i Frederiksborg  

                                                             

                                                                                                                   

Indtægter:                                                                                             

Kontingent fra medlemmer                                                              300,00               

Refusion DGHF                                                                                9130,00             

Fortæring generalforsamling                                                            1560,00             

Repræsentantskabsmøde                                                                11851,00          

Bowling                                                                                          7719,00             

Diverse                                                                                              104,00               

Beholdningsregulering tegn mv.                                                          320,00                              

Beholdning portvin                                                                             270,50               

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Indtægter i alt                                                                                 31254,50          

                                                                                                                   

Udgifter:                                                                                                 

Repræsentation møde Fr.sund                                                            2427,00                         

Kontorhold                                                                                        2400,00             

Afregning medlemsgebyrer                                                                  300,00               

Porto                                                                                                    63,00                 

Gebyrer                                                                                              300,00               

Historisk samling                                                                                  150,00               

Gaver præmier og blomster                                                                 2759,50             

Bestyrelsesmøder                                                                                1018,00             

Generalforsamling                                                                              1697,20             

Repræsentantskabsmøde                                                                    11343,00          

Udgift bowlinghal                                                                                6309,00             

Portvin                                                                                                  839,00               

                                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                         

Udgifter i alt                                                              29605,70          

                                                                                                                   

Årets resultat                                                               1648,80             

                                                                                                                   

Aktiver                                                                                                    

Beholdning årstegn MV                                                  5678,00             

Beholdning blazermærker                                               464,00               

Beholdning portvin                                                         621,00               

Beholdning minisabler                                                   3200,00             

Beholdning frimærker                                                         6,00                    

Bankbeholdning                                                            17526,34          

Kassebeholdning                                                             1224,64             

                                                                                                                   

Aktiver i alt                                                                   28719,98          

                                                                                                                   

Hillerød, den  10.1.2019                                                                                                 

Eric Saugman                                                                                        

…………………………………….